Εν συντομία...

H HGW std. είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) η οποία δημιουργήθηκε για την προώθηση της queer τέχνης και την υποστήριξη των queer καλλιτεχνών. 

Βασικοί μας πυλώνες είναι: 
                                      
  • Η υποστήριξη                                                                     
    Δωρεάν παραχώρηση του εκθεσιακού μας χώρου σε καλλιτέχνες ούτως ώστε να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.  
  • Η ενδυνάμωση                                                       
     Διοργάνωση και συντονισμός  ημερίδων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων και workshop με σκοπό την ενδυνάμωση των καλλιτεχνών σε τομείς που αφορούν την τέχνη τους.       
  •  Η έρευνα                                                                   
    Υποστήριξη, διεξαγωγή και έκδοση ερευνών και λοιπών συγγραμμάτων με θεματολογία που άπτεται της queer θεωρίας και τέχνης.

*Φωτογραφία:  Aphrodite HGW by George Jeo
  MUA: Elizabeth Petrou